عکاسی و فیملبرداری عروس دامادا امروزه با پیشرفت تکنولوژی ها در زوایای مختلفی انجام می شود که با گذشته چند سال اخیر آن نیز تفاوتهای بسیار دارد.

پس تجهیزات و دوربین های حرفه ای برای اینکار یکی از ملزومات این حرفه ای تخصصی است اما این تنها کافی نیست. در واقع در صنعت فتوگرافی و فیلمبرداری ، بیشتر اثر را مهارت و خلاقیت عکاس یا فیملبردار خواهد داشت آنگونه که یک فیلمبردار حرفه ای و خوش سلیقه با دوربین های در حد متوسط چه بسا کیفیتی به مراتب بهتر از یک عکاس و فیلمبردار تازه کار با دوربین های تخصصی را بدهد.